Skip to content

Informacja

Alfred Czapiewski Centrum Wypoczynkowo – Szkoleniowe Ostrzyce ,, Zajazd Ostrzycki”
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Cyfrowa i zielona transformacja Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowego Ostrzyce” w ramach projektu grantowego IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego ”.

Cele projektu: Przystosowanie obiektów wchodzących w skład Centrum Wypoczynkowo – Szkoleniowe Ostrzyce ,, Zajazd Ostrzycki” do obowiązujących wymagań sanitarnych i obostrzeń wprowadzonych w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, a także wprowadzenie nowoczesnej technologii, której celem ma być obniżenie kosztów prowadzenia działalności.

Efekty projektu: Znaczące podwyższenie standardu świadczonych usług, zwiększenie liczby goście odwiedzających obiekt, poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej.

Wartość projektu: 241 173,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 160 000 zł.